Zapytanie ofertowe – publikacja

Gmina Puck zaprasza do składania ofert  na wykonanie publikacji o projekcie  „E- szansa dla mieszkańców Gminy Puck zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”. Projekt  dofinansowany jest  ze środków Unii Europejskiej- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion„ osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki.”