Zapytanie ofertowe – na świadczenie usług monitoringowych

Zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usług monitoringowych w ramach projektu pn.
„E-szansa dla mieszkańców Gminy Puck zagrożonych wykluczeniem cyfrowym – ETAP II”
W załączeniu formularz ofertowy i wzór umowy