Rusza świadczenie usług stałego dostępu do szerokopasmowego Internetu dla 75 Uczestników projektu w ramach projektu pt. „E-szansa dla mieszkańców Gminy Puck zagrożonych wykluczeniem cyfrowym-ETAP II” !

logop2Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Gmina Puck wybrała i podpisała w dniu 15 września br. umowę z firmą
INTERKAR – KOMPUTER SERWIS KAROL DZIECIELSKI z siedzibą w Redzie na świadczenie usług stałego dostępu
do szerokopasmowego Internetu dla 75 Uczestników projektu (gospodarstwa domowe) do dnia 30 września 2015 r.

Wszystkich Uczestników projektu prosimy o udzielenie pomocy pracownikom firmy w umożliwieniu instalacji
urządzeń do odbioru internetu w gospodarstwach domowych.

Pytania prosimy kierować pod numer telefonu Wykonawcy:
Jędrzej Danowski
tel. 660 – 766 – 226

INTERKAR – KOMPUTER SERWIS KAROL DZIECIELSKI
ul. Św. Wojciecha 20    84-240 Reda