Projekt zakończony i rozliczony

W dniu 31 stycznia 2014 roku Gmina Puck zakończyła realizacje projektu.
W wyniku zrealizowanych zadań udało się osiągnąć w 100 % wskaźniki produktu i rezultatu.
Od 2014 r. do 2019 r. utrzymana będzie trwałość projektu.