Projekt zakończony i rozliczony

W dniu 31 stycznia 2014 roku Gmina Puck zakończyła realizacje projektu. W wyniku zrealizowanych zadań udało się osiągnąć w 100 % wskaźniki produktu i rezultatu. Od 2014 r. do 2019 r. utrzymana będzie trwałość projektu.
Read More

Zapewnienie trwałości projektu

Gmina Puck informuje, że w wyniku ogłoszonego zamówienia publicznego w okresie od 1 lutego 2014 r. do 31 stycznia 2015 r. dostęp do internetu dla 130 gospodarstw domowych i działań koordynacyjnych zapewnia dostawca: Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowym „RADEX” Radosław Piekarek 26-415
Read More

Oferta – na świadczenie usług monitoringowych

Zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usług monitoringowych w ramach projektu pn. „Wykluczenie cyfrowe nie jest problemem dla mieszkańców Gminy Puck ”   
Read More

Oferta – ogłoszenia prasowe

W związku z realizacją projektu pn.  „Wykluczenie cyfrowe nie jest problemem dla mieszkańców Gminy Puck ” w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Ope
Read More

„Dotacje na Innowacje” „ Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka