Informacja o wynikach weryfikacji projekt 095_2012 (ETAP II)

Gmina Puck informuje, iż w dniu 28 lutego 2014 r. Komisja rekrutacyjna zakończyła proces rekrutacji wniosków (formularzy zgłoszeniowych) złożonych do projektu pt. „E-szansa dla mieszkańców Gminy Puck zagrożonych wykluczeniem cyfrowym – etap II” o numerze POIG.08.03.00-22-095/12-
Read More

Oferta na administrowanie stroną internetową projektu

Zapraszamy do złożenia oferty na administrowanie stroną internetową projektu „E-szansa dla mieszkańców Gminy Puck zagrożonych wykluczeniem cyfrowym – etap II” Formularz ofertowy                                 Umowa administrowanie strona
Read More

Oferta na wykonanie materiałów promocyjnych

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie materiałów promocyjnych w ramach projektu „Wykluczenie cyfrowe nie jest problemem dla mieszkańców Gminy Puck” w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo info
Read More

Oferta na opracowanie i emisję 2 scenariuszy spotów reklamowych

Zapraszamy do złożenia oferty na opracowanie i emisję 2 scenariuszy spotów reklamowych o projekcie pn. „Wykluczenie cyfrowe nie jest problemem dla mieszkańców Gminy Puck” w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo i
Read More

„Dotacje na Innowacje” „ Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka