ZAPRASZAMY DO ZŁOŻENIA OFERTY

FORMULARZ OFERTY Usługi szkoleniowe – szkolenie komputerowe o wartości do 6000 EURO zapytanie ofertowe szkolenie 1 uczestnika
Read More

ZAPRASZAMY DO ZŁOŻENIA OFERTY

FORMULARZ OFERTY Usługi szkoleniowe – szkolenie komputerowe o wartości do 6000 EURO zapytanie ofertowe szkolenie 1 uczestnika
Read More

Rusza świadczenie usług stałego dostępu do szerokopasmowego Internetu dla 75 Uczestników projektu w ramach projektu pt. „E-szansa dla mieszkańców Gminy Puck zagrożonych wykluczeniem cyfrowym-ETAP II” !

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że Gmina Puck wybrała i podpisała w dniu 15 września br. umowę z firmą INTERKAR – KOMPUTER SERWIS KAROL DZIECIELSKI z siedzibą w Redzie na świadczenie usług stałego dostępu do szerokopasmowego Internetu dla 75 Uczestników projektu (gospod
Read More

Rusza świadczenie usług stałego dostępu do szerokopasmowego Internetu dla 75 Uczestników projektu pt. „Wykluczenie cyfrowe nie jest problemem dla mieszkańców Gminy Puck” !!!

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że Gmina Puck wybrała i podpisała w dniu 15 września br. umowę z firmą INTERKAR – KOMPUTER SERWIS KAROL DZIECIELSKI z siedzibą w Redzie na świadczenie usług stałego dostępu do szerokopasmowego Internetu dla 75 Uczestników projektu (gospod
Read More

„Dotacje na Innowacje” „ Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka