Ogłoszenie o konkursie na najlepszą prezentację multimedialną

Ogłoszenie o konkursie na najlepszą prezentację multimedialną „Cyfryzacj@ bez tajemnic” organizowanym przez Gminę Puck Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjów oraz osoby dorosłe z terenu Gminy Puck do wzięcia udziału w konkursie multimedialnym dot. przygo
Read More

Zapraszamy do złożenia ofert na opracowanie reportażu/publikacji o projekcie (usługa) pt. „Wykluczenie cyfrowe nie jest problemem dla mieszkańców Gminy Puck”

Zapraszamy do składania ofert na opracowanie reportażu/publikacji o projekcie (usługa) FORMULARZ OFERTOWY
Read More

Życzanie wielkanocne

Read More

Zapytanie ofertowe szkolenie 40 uczestników projektu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Usługi szkoleniowe – szkolenie komputerowe dla 40 Uczestników projektu pt. „Wykluczenie cyfrowe nie jest problemem dla mieszkańców Gminy Puck” I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO Gmina Puck ul. 10 Lutego 29 84-100 Puck Zapytanie ofertowe szkolenie 40 uczestników
Read More

„Dotacje na Innowacje” „ Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka