Spotkanie z mieszkańcami Gminy Puck

W dniu 5 lipca br. odbyło się spotkanie z mieszkańcami Gminy Puck nt. realizacji projektu pt. „E-szansa dla mieszkańców Gminy Puck zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”. Uroczystego otwarcia dokonał Pan Tadeusz Puszkarczuk, Wójt Gminy Puck, który m.in. podkreślił, że w obecny
Read More

Rozpoczęcie naboru uczestników do projektu pt.”E-szansa dla mieszkańców Gminy Puck zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”

Gmina Puck zaprasza do udziału w projekcie pn. „E-szansa dla mieszkańców Gminy Puck zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”
Read More

Podpisanie umowy na realizację projektu pt.”Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”.

W dniu 1 lutego 2011 r. Wójt Gminy Puck podpisał umowę z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie na dofinansowanie projektu „E-szansa dla mieszkańców Gminy Puck zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclus
Read More

„Dotacje na Innowacje” „ Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka