Nowe miejscowości w programie.

Urząd Gminy w Pucku informuje, że Władza Wdrażająca Programy Europejskie wyraziła zgodę na rozszerzenie obszaru wsparcia o nowe miejscowości Gminy Puck: Domatówko, Domatowo, Gnieżdżewo, Leśniewo, Łebcz, Mała Piaśnica, Mechowo, Mieroszyno, Radoszewo, Starzyno, Starzyński Dwór, Strzelno
Read More

Wybrano 73 beneficjentów spełniających kryteria

Informujemy, że wybrano 73 beneficjentów spełniających kryteria formalne udziału w projekcie pn.: „E-szansa dla mieszkańców Gminy Puck zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”. Dla tych osób zakupiony zostanie sprzęt komputerowy , przeprowadzone zostaną szkolenia z zakresu obsłu
Read More

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU NABORU UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

„E-SZANSA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY PUCK ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM” NR POIG.08.03.00-22-007/10-00   Gmina Puck zaprasza do udziału w projekcie pn. „E-szansa dla mieszkańców Gminy Puck zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
Read More

Zakończenie naboru uczestników do projektu

Zakończenie naboru uczestników do projektu pn. „E-szansa dla mieszkańców Gminy Puck zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększe
Read More

„Dotacje na Innowacje” „ Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka