Dostawa komputerów.

Pierwsza grupa beneficjentów projektu, tj. 75 gospodarstw domowych, otrzymało w ramach projektu „E-szansa dla mieszkańców Gminy Puck zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” komputery stacjonarne.
Read More

Szkolenie II grupy Beneficjentów

Właśnie rusza szkolenie z obsługi komputera i Internetu zorganizowane dla II grupy beneficjentów. Każdy z uczestników, po zdanym egzaminie, otrzyma certyfikat jego ukończenia. Otrzymanie certyfikatu jest warunkiem koniecznym dalszego uczestnictwa w projekcie.
Read More

Spotkanie z beneficjentami.

W dniu 24 kwietnia br. odbyło się spotkanie z 55 beneficjentami projektu pt. „E-szansa dla mieszkańców Gminy Puck zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”.   Uroczystego otwarcia dokonał Wójt Gminy Puck Pan Tadeusz Puszkarczuk, który m.in. podkreślił, że w obecnych czasach
Read More

Zakończyliśmy pierwsze szkolenia

72 osoby z terenu Gminy Puck zostały przeszkolone z zakresu obsługi komputera w ramach projektu „E-SZANSA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY PUCK ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM”   Zobacz galerię. [tabs slidertype="images" auto="yes" autospeed="4000"] [imagetab width="800" height="600"]http
Read More

„Dotacje na Innowacje” „ Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka