Zapytanie ofertowe – dostawa cateringu.

W związku z realizacją projektu pn.  „E-szansa dla mieszkańców Gminy Puck zagrożonych wykluczeniem cyfrowym –etap II” w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” 
Read More

Zapytanie ofertowe – materiały promocyjne

W związku z realizacją projektu pn.  „E-szansa dla mieszkańców Gminy Puck zagrożonych wykluczeniem cyfrowym –etap II” w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” 
Read More

Zapytanie ofertowe – ogłoszenia prasowe.

W związku z realizacją projektu pn.  „E-szansa dla mieszkańców Gminy Puck zagrożonych wykluczeniem cyfrowym –etap II” w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” 
Read More

Zapytanie ofertowe – szkolenie

Gmina Puck zaprasza do składania ofert  na wykonanie usługi polegającej na szkoleniu dwóch osób w ramach projektu „E- szansa dla mieszkańców Gminy Puck zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” Projekt  dofinansowany jest  ze środków Unii Europejskiej- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional
Read More

„Dotacje na Innowacje” „ Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka