Zapytanie ofertowe – organizacja konferencji końcowej.

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty  na organizację konferencji końcowej wraz z cateringiem ramach projektu pn. „E-szansa dla mieszkańców Gminy Puck zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetow
Read More

Zapytanie ofertowe – na świadczenie usług monitoringowych

Zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usług monitoringowych w ramach projektu pn. „E-szansa dla mieszkańców Gminy Puck zagrożonych wykluczeniem cyfrowym – ETAP II” W załączeniu formularz ofertowy i wzór umowy  
Read More

Film o projekcie 2

Read More

Zapytanie ofertowe – pełnienie funkcji specjalisty ds. promocji i rozliczania w projekcie

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na pełnienie funkcji specjalisty ds. promocji i rozliczania w projekcie „Wykluczenie cyfrowe nie jest problemem dla mieszkańców Gminy Puck”  w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8.
Read More

„Dotacje na Innowacje” „ Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka