Oferta – na opracowanie spotów reklamowych.

Zapraszamy do składania ofert na opracowanie i emisję 2 scenariuszy spotów reklamowych o projekcie pn. „E-szansa dla mieszkańców Gminy Puck zagrożonych wykluczeniem cyfrowym –etap II” w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Sp
Read More

Ogłoszenie o rekrutacji – projekt 095-2012 (ETAP II)

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU REKRUTACJI DO PROJEKTU PT. „E-szansa dla mieszkańców Gminy Puck zagrożonych wykluczeniem cyfrowym – etap II” Gmina Puck zaprasza wszystkich chętnych do udziału w projekcie pn. „E-szansa dla mieszkańców Gminy Puck zagrożonych wykluczeniem cyfrowym – etap II” w
Read More

Ogłoszenie o rekrutacji – projekt 027-2013 (projekt nr 3)

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU REKRUTACJI DO PROJEKTU PT. „Wykluczenie cyfrowe nie jest problemem dla mieszkańców Gminy Puck” Gmina Puck zaprasza wszystkich chętnych do udziału w projekcie pn. „Wykluczenie cyfrowe nie jest problemem dla mieszkańców Gminy Puck” w ramach Działania 8.3 „Przeci
Read More

Ogloszenie prasowe konferencja końcowa projektu 007-2010

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ PODSUMOWUJĄCĄ REALIZACJĘ PROJEKTU PT. „E-SZANSA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY PUCK ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM” NR POIG.08.03.00-22-007/10-05     Gmina Puck  informuje, że w dniu 28 stycznia 2014 roku w Wiejskim Domu Kultury w Żelistrzewie w godzinach od 1000
Read More

„Dotacje na Innowacje” „ Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka