Ogloszenie prasowe konferencja końcowa projektu 007-2010

ZAPROSZENIE

NA KONFERENCJĘ PODSUMOWUJĄCĄ REALIZACJĘ PROJEKTU
PT.
„E-SZANSA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY PUCK ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM”

NR POIG.08.03.00-22-007/10-05

 

 

Gmina Puck  informuje, że w dniu 28 stycznia 2014 roku w Wiejskim Domu Kultury w Żelistrzewie w godzinach od 1000 do 1300 odbędzie konferencja końcowa projektu pt.
„E-SZANSA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY PUCK ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM” realizowanego w ramach działania 8.3„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, Osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

 

 

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu, na którym zostaną podsumowane
zrealizowane cele i zadania zmierzające do ograniczenia występowania zjawiska wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Puck
.