Ogłoszenie o konkursie na najlepszą prezentację multimedialną „Cyfryzacj@ bez tajemnic” organizowanym przez Gminę Puck (zmian terminu)

Ogłoszenie o konkursie na najlepszą prezentację multimedialną
„Cyfryzacj@ bez tajemnic”
organizowanym przez Gminę Puck
Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjów oraz osoby dorosłe z terenu Gminy Puck
do wzięcia udziału w konkursie multimedialnym dot. przygotowania prezentacji multimedialnej
promującej możliwości i bezpieczne korzystanie z komputera i internetu w ramach projektu
pt. „Wykluczenie cyfrowe nie jest problemem dla mieszkańców Gminy Puck”.

Ogłoszenie o konkursie -projekt 027-zmiana terminu

Regulamin Konkursku na opracowanie prezentacji multimedialnej-Gmina Miasta Puck projekt 027-zmiana terminu