Ogłoszenie o konkursie na najlepszą prezentację multimedialną

Ogłoszenie o konkursie na najlepszą prezentację multimedialną
„Z komputerem n@ Ty”
organizowanym przez Gminę Puck
Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjów oraz osoby dorosłe
z terenu Gminy Puck do wzięcia udziału w konkursie multimedialnym dot. przygotowania
prezentacji multimedialnej promującej możliwości i bezpieczne korzystanie z komputera i internetu
w ramach projektu pt. „E-szansa dla mieszkańców Gminy Puck zagrożonych wykluczeniem cyfrowym – etap II”.

Ogłoszenie o konkursie -projekt 095_

Regulamin Konkursku na opracowanie prezentacji multimedialnej-Gmina Puck projekt 095