Oferta na wykonanie materiałów promocyjnych

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie materiałów promocyjnych w ramach projektu
„Wykluczenie cyfrowe nie jest problemem dla mieszkańców Gminy Puck” w ramach działania 8.3
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8.
„Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Na ofertę czekamy do 12 lutego 2014 r do godz 11.

FORMULARZ OFERTOWY