Oferta na opracowanie i emisję 2 scenariuszy spotów reklamowych

Zapraszamy do złożenia oferty na opracowanie i emisję 2 scenariuszy spotów reklamowych o projekcie pn.
„Wykluczenie cyfrowe nie jest problemem dla mieszkańców Gminy Puck”
w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8.
„Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

W załączeniu formularz ofertowy. Na ofertę czekamy do 10 lutego br.

FORMULARZ OFERTOWY spoty radiowe do projektu