Oferta na administrowanie stroną internetową projektu

Zapraszamy do złożenia oferty na administrowanie stroną internetową projektu
„E-szansa dla mieszkańców Gminy Puck zagrożonych wykluczeniem cyfrowym – etap II”

Formularz ofertowy                                 Umowa administrowanie strona