Nowy dostawca Internetu dla Uczestników projektu pt. „Wykluczenie cyfrowe nie jest problemem dla mieszkańców Gminy Puck” w okresie od 01-10-2015 r. do 31-12-2017 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w okresie od 01.10.2015 roku do 31.12.2017 r. świadczenie usług dostępu do Internetu dla 75 Beneficjentów i 22 stanowisk komputerowych
w 2 Gimnazjach Publicznych w ramach projektu „Wykluczenie cyfrowe nie jest problemem dla mieszkańców Gminy Puck” zapewni Wykonawca:

„Plast-Com s.c.”
84-240 Reda, ul.
C.K.Norwida 47
tel. +48 58 678 34 47
fax +48 58 778 03 80
e-mail: marcin.skucha@plastcom.pl
www.plastcom.pl

 

Poniżej lista stanowisk komputerowych w Gimnazjach Publicznych, które zostaną podłączone do sieci Internet:

Publiczne Gimnazjum Adres Liczba zestawów komputerowych
1 Publiczne Gimnazjum w Starzynie Starzyno ul. Żarnowiecka 22, 84 – 107 Starzyno 11
2 Publiczne Gimnazjum w Darzlubiu, Darzlubie ul. Pucka 74, 84 – 100 Puck 11

 

Dotychczasowy Wykonawca, Przedsiębiorstwo Interkar Komputer Serwis mające siedzibę ul. Św. Wojciecha 20 w Redzie, będzie dostawcą usługi dostępu do internetu do 30 września 2015 r.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o umożliwienie i udostępnienie miejsca oraz zestawów komputerowych
w Państwa gospodarstwie domowym przedstawicielom Wykonawcy celem bezawaryjnego podłączenia do internetu i zachowana jego ciągłości.

Niniejsza usługa jest realizowana w ramach zawartej umowy nr IZP.U.272.42.2014 z dnia 20.11.2014 r.

Pytania prosimy kierować pod numer telefonu wykonawcy:

Marcin Skucha
„Plast-Com s.c.”
84-240 Reda, ul. C.K.Norwida 47
tel. +48 58 678 34 47
fax +48 58 778 03 80
e-mail: marcin.skucha@plastcom.pl
www.plastcom.pl