Nowy dostawca Internetu dla Uczestników projektu pt. „E-szansa dla mieszkańców Gminy Puck zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” w okresie od 01-02-2015 r. do 31-12-2017 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w okresie od 01.02.2015 roku do 31.12.2017 r. świadczenie usług dostępu do Internetu
dla 130 Beneficjentów Ostatecznych i 32 stanowisk komputerowych w Wiejskich Domów/Klubów Kultury Gminy Puck
w ramach projektu „E-szansa dla mieszkańców Gminy Puck zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” zapewni Wykonawca:

„Plast-Com s.c.”
84-240 Reda, ul. C.K.Norwida 47
tel. +48 58 678 34 47
fax +48 58 778 03 80
e-mail: marcin.skucha@plastcom.pl
www.plastcom.pl

Dotychczasowy Wykonawca, Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „RADEX” z siedzibą
w Sulgostów 41, 26-415 Klwów, będzie dostawcą usługi dostępu do internetu do 31 stycznia 2015 r.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o umożliwienie i udostępnienie miejsca oraz zestawów komputerowych
w Państwa gospodarstwie domowym przedstawicielom Wykonawcy celem bezawaryjnego podłączenia do internetu i zachowana jego ciągłości.

Niniejsza usługa jest realizowana w ramach zawartej umowy nr IZP.U.272.42.2014 z dnia 20.11.2014 r.
Pytania prosimy kierować pod numer telefonu wykonawcy:

Marcin Skucha
„Plast-Com s.c.”
84-240 Reda, ul. C.K.Norwida 47
tel. +48 58 678 34 47
fax +48 58 778 03 80
e-mail: marcin.skucha@plastcom.pl
www.plastcom.pl