Informacja o organizowanej konferencji – spotkania organizacyjnego w ramach projektu – etap II

 

Informacja o organizowanej konferencji/ spotkania organizacyjnego w ramach projektu
pn. „E-szansa dla mieszkańców Gminy Puck zagrożonych wykluczeniem cyfrowym – etap II”

 

 

 

W sali konferencyjnej (na parterze) Urzędu Gminy w Pucku (ul. 10 Lutego 29) w dniu 14 kwietnia 2014 r. o godzinie 10.00 odbędzie się konferencja /spotkanie organizacyjne poświęcone zasadom i warunkom uczestnictwa w projekcie pt. „E-szansa dla mieszkańców Gminy Puck zagrożonych wykluczeniem cyfrowym – etap II”, w tym omawiane będą zasady przekazywania komputerów, dostarczania Internetu i uczestniczenia w szkoleniu.

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, Osi priorytetowej
8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.