Informacja o organizowanej konferencji

Informacja
o organizowanej konferencji/ spotkania organizacyjnego w ramach projektu
pn. „Wykluczenie cyfrowe nie jest problemem dla mieszkańców Gminy Puck”

            W sali konferencyjnej (na parterze) Urzędu Gminy w Pucku (ul. 10 Lutego 29) w dniu 30 kwietnia 2014 r. o godzinie 10.00
odbędzie się konferencja /spotkanie organizacyjne poświęcone zasadom i warunkom uczestnictwa w projekcie pt.
Wykluczenie cyfrowe nie jest problemem dla mieszkańców Gminy Puck,
w tym omawiane będą zasady przekazywania komputerów, dostarczania Internetu i uczestniczenia w szkoleniu. 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.3
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, Osi priorytetowej
8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.