Spotkanie z uczestnikami projektu 14 kwietnia 2014 r.

Szkolenia stacjonarne z obsługi Internetu i komputera – od 28 kwietnia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r.