!!! Będzie kolejny projekt !!!

Informujemy, iż Gmina Puck uzyskała dofinansowanie na realizacje kolejnego projektu w ramach Działania 8.3 POIG pod nazwą
„E – szansa dla mieszkańców Gminy Puck zagrożonych wykluczeniem cyfrowym – etap II”.
W ramach projektu komputery i dostęp do internetu uzyska kolejnych 75 gospodarstw domowych oraz szkoły podstawowe (75 szt.),
w których każdy mieszkaniec Gminy Puck uzyska możliwość skorzystania z komputera i internetu.
Aktualnie sa prowadzone prace związane z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu.
Kolejne zadania związane będą z uruchomieniem procesu rekrutacyjnego. Zachęcamy wszystkich chętnych do udziału w nowym projekcie.
O szczegółach będziemy Państwa informować na bieżąco.