Aktualności Projekt 007/2010

Nowe miejscowości w programie.

Urząd Gminy w Pucku informuje, że Władza Wdrażająca Programy Europejskie wyraziła zgodę na rozszerzenie obszaru wsparcia o nowe miejscowości Gminy Puck: Domatówko, Domatowo, Gnieżdżewo, Leśniewo, Łebcz, Mała Piaśnica, Mechowo, Mieroszyno, Radoszewo, Starzyno, Starzyński Dwór, Strzelno
Read More

Wybrano 73 beneficjentów spełniających kryteria

Informujemy, że wybrano 73 beneficjentów spełniających kryteria formalne udziału w projekcie pn.: „E-szansa dla mieszkańców Gminy Puck zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”. Dla tych osób zakupiony zostanie sprzęt komputerowy , przeprowadzone zostaną szkolenia z zakresu obsłu
Read More

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU NABORU UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

„E-SZANSA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY PUCK ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM” NR POIG.08.03.00-22-007/10-00   Gmina Puck zaprasza do udziału w projekcie pn. „E-szansa dla mieszkańców Gminy Puck zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
Read More

Zakończenie naboru uczestników do projektu

Zakończenie naboru uczestników do projektu pn. „E-szansa dla mieszkańców Gminy Puck zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększe
Read More

Spotkanie z mieszkańcami Gminy Puck

W dniu 5 lipca br. odbyło się spotkanie z mieszkańcami Gminy Puck nt. realizacji projektu pt. „E-szansa dla mieszkańców Gminy Puck zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”. Uroczystego otwarcia dokonał Pan Tadeusz Puszkarczuk, Wójt Gminy Puck, który m.in. podkreślił, że w obecny
Read More

Rozpoczęcie naboru uczestników do projektu pt.”E-szansa dla mieszkańców Gminy Puck zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”

Gmina Puck zaprasza do udziału w projekcie pn. „E-szansa dla mieszkańców Gminy Puck zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”
Read More

Podpisanie umowy na realizację projektu pt.”Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”.

W dniu 1 lutego 2011 r. Wójt Gminy Puck podpisał umowę z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie na dofinansowanie projektu „E-szansa dla mieszkańców Gminy Puck zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclus
Read More