Aktualności Projekt 007/2010

Życzenia Świąteczne

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2015 mamy przyjemność złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pogody ducha, spełnienia wszystkich marzeń, wielu głębokich i radosnych przeżyć. Aby przy świątecznym stole nie zabrakło światła i ciepła rodzinnej
Read More

Gmina Puck wyróżniona przez Ministra Administracji i Cyfryzacji !

Gmina Puck wyróżniona przez Ministra Administracji i Cyfryzacji ! Gmina Puck została wyróżniona w konkursie ,,Innow@cyjnie, Kre@tywnie, Spr@wnie” organizowanym przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji za wkład w przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia cyfrowego.  Zrealizowany proje
Read More

Nowy dostawca Internetu dla Uczestników projektu pt. „E-szansa dla mieszkańców Gminy Puck zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” w okresie od 01-02-2015 r. do 31-12-2017 r.

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że w okresie od 01.02.2015 roku do 31.12.2017 r. świadczenie usług dostępu do Internetu dla 130 Beneficjentów Ostatecznych i 32 stanowisk komputerowych w Wiejskich Domów/Klubów Kultury Gminy Puck w ramach projektu „E-szansa dla mieszkańców Gmin
Read More

Projekt zakończony i rozliczony

W dniu 31 stycznia 2014 roku Gmina Puck zakończyła realizacje projektu. W wyniku zrealizowanych zadań udało się osiągnąć w 100 % wskaźniki produktu i rezultatu. Od 2014 r. do 2019 r. utrzymana będzie trwałość projektu.
Read More

Zapewnienie trwałości projektu

Gmina Puck informuje, że w wyniku ogłoszonego zamówienia publicznego w okresie od 1 lutego 2014 r. do 31 stycznia 2015 r. dostęp do internetu dla 130 gospodarstw domowych i działań koordynacyjnych zapewnia dostawca: Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowym „RADEX” Radosław Piekarek 26-415
Read More

Ogloszenie prasowe konferencja końcowa projektu 007-2010

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ PODSUMOWUJĄCĄ REALIZACJĘ PROJEKTU PT. „E-SZANSA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY PUCK ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM” NR POIG.08.03.00-22-007/10-05     Gmina Puck  informuje, że w dniu 28 stycznia 2014 roku w Wiejskim Domu Kultury w Żelistrzewie w godzinach od 1000
Read More

!!! Będzie kolejny projekt !!!

Informujemy, iż Gmina Puck uzyskała dofinansowanie na realizacje kolejnego projektu w ramach Działania 8.3 POIG pod nazwą „E – szansa dla mieszkańców Gminy Puck zagrożonych wykluczeniem cyfrowym – etap II”. W ramach projektu komputery i dostęp do internetu uzyska kolejnych 75 gospodar
Read More

Informacja Prasowa

„E-SZANSA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY PUCK ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM” Gmina Puck informuje, że w wyniku realizacji niniejszego projektu przekazano bezpłatnie do 130 gospodarstw domowych z Gminy Puck zestawy komputerowe i dostęp do internetu oraz udostępniono 24 stanowiska komputerow
Read More